PL/X 5-50

سیستم درایو دیجیتال DC برای کنترل موتورهای DC: کیلووات 5 -50 / 12 -123 A

Get Quote

Sprint Electric

Visit Sprint Electric

Official Site

کنترل کننده موتور DC PL/X از کنترل حلقه بسته جریان آرمیچر و ولتاژ فیدبک برای کنترل دقیق گشتاور و سرعت موتور استفاده می کند. این دستگاه همچنین میدان فیلد موتور را کنترل می کند. پارامترهای حلقه بسته قابل برنامه ریزی توسط کاربر هستند و طیف وسیعی از ورودی ها و خروجی ها برای اجرای فرآیندهای کنترل حرکت بسیار پیچیده در دسترس هستند.

kW at 460V HP at 460V جریان آرماتوربه آمپر جریان فیلد به آمپر
PL und PLX 5
5
6.6
12
8
PL und PLX 10
10
13.3
24
8
PL und PLX 15
15
20
36
8
PL und PLX 20
20
26.6
51
8
PL und PLX 30
30
40
72
8
PL und PLX 40
40
53,3
99
8
PL und PLX 50
50
66.6
123
8
Related products